Kauno geštalto studijų centro mokymo programos psichoterapeutai

 

Rytis Artūras Stelingis 

  • Medicinos gydytojas, psichoterapijos daktaras, geštalto psichoterapeutas. Mokymo programos vadovas. Konsultuoja Kaune. Tel. 8-699-54647. El.p. rytis@gestalt.lt

Aidas Gytenis Giedraitis

  • Medicinos gydytojas, geštalto psichoterapeutas. Konsultuoja Kaune. Tel. 8-685-12622. El.p. aidas@hara.lt

Laima Sapežinskienė

  • Psichologė, socialinių mokslų daktarė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Klaipėdoje, Palangoje, Kaune. Tel. 8-614-14543. El.p. marija1000@gmail.com

Gražina Sapiegienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Kaune. Tel. 8-619-57072. El.p. sapiegiene@mail.ru

Audronė Kerpaitė

Lina Jurkštaitė – Pačėsienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Vilniuje. Tel. 8-682-18175. El.p. korys565@gmail.com

Daiva Tumasonytė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Panevėžyje. Tel. 8-654-48071. El.p. daskdp@gmail.com

Veronika Daugėlienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Gargžduose. Tel. 8-677-83999. El.p. veronikadaug@gmail.com

Viktorija Kavaliauskienė

Svaiga Beinorienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Šiauliuose. Tel. 8-611-19694. El.p. svaigaj@yahoo.com 

Aušra Varneckienė

Eglė Deksnienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Kretingoje, PalangojeTel. 8-615-93979. El.p. eglaite1981@yahoo.com 

 

* Išsamūs psichoterapeutų pristatymai yra pateikti http://gestalt.lt/mokymo-personalas

Pastabos:

1. Kauno geštalto studijų centro mokymo programos dalyvis, prieš pradėdamas asmeninę geštalto terapiją turi informuoti mokymo programos vadovą Rytį Stelingį bei šiame sąraše nurodytą psichoterapeutą apie numatomą praeiti asmeninę terapiją.  

2. Kauno geštalto studijų centro mokymo programos dalyvis negali praeiti asmeninę terapiją ir supervizuotis pas tą patį geštalto psichoterapeutą - supervizorių tuo pačiu laiku. 

3. Mokymo programos dalyvis, siekiantis geštalto konsultanto diplomo turi praeiti ne mažiau kaip 20 val. individualios geštalto terapijos.

4. Mokymo programos dalyvis, siekiantis geštalto psichoterapeuto diplomo turi praeiti ne mažiau kaip 50 val. individualios geštalto terapijos.

5. Mokymo programos psichoterapeutai besimokančių asmeninės terapijos eigoje konsultuojasi su mokymo programos vadovu (Ryčiu Stelingiu) bei jos pabaigoje pabaigoje pateikia mokymo programos vadovui (Ryčiui Stelingiui) savo rekomendacijas apie tai ar besimokantis, siekdamas geštalto konsultanto ar geštalto psichoterapeuto diplomo, privalo/neprivalo turėti daugiau nei mokymo programos standartuose numatytų valandų asmeninės geštalto terapijos. 

6. Nemažiau kaip 80% asmeninės terapijos valandų (tiek individualios, tiek grupinės) turi būti praeinama pas Kauno geštalto studijų centro diplomuotus ir mokymo programos vadovo patvirtintus geštalto psichoterapeutus.

7. Nemažiau kaip 80% grupinės asmeninės terapijos valandų turi būti praeinama Kauno geštalto studijų centre pas diplomuotus ir mokymo programos vadovo patvirtintus geštalto psichoterapeutus.

8. Mokymo programos dalyvis, siekiantis geštalto konsultanto bei geštalto psichoterapeuto diplomo, nemažiau kaip 80% asmeninės geštalto terapijos valandų turi praeiti pas Kauno geštalto studijų centro mokymo programos psichoterapeutus, kurie yra nurodyti šiame sąraše (pastaba: pas tą patį psichoterapeutą mokymo programos dalyvis turi praeiti ne mažiau kaip 10 val. asmeninės terapijos). Kauno geštalto studijų centro mokymo programos psichoterapeutas pateikia mokymo programos vadovui Ryčiui Stelingiui pasirašytą pažymą, kurioje yra nurodytos mokymo programos dalyvio praeitos asmeninės terapijos datos ir valandos.

9. Ne daugiau kaip 20 % asmeninės geštalto terapijos valandų gali būti praeitos pas kitus adekvačią geštalto psichoterapeuto kvalifikaciją turinčius psichoterapeutus. Mokymo programos dalyvis, praėjęs asmeninę terapiją pas kitus adekvačią geštalto psichoterapeuto kvalifikaciją turinčius psichoterapeutus, pateikia mokymo programos vadovui Ryčiui Stelingiui psichoterapeuto pasirašytą pažymą, kurioje yra nurodytos praeitos asmeninės terapijos datos ir valandos. 

10. Ne daugiau kaip 50 % asmeninės geštalto terapijos valandų gali būti praeitos nuotoliniu būdu naudojant adekvačias vaizdo-garso perdavimo programas (pvz. Skype, Messenger, Zoom, kt.). 

11. Individualios geštalto terapijos valandos (60 min.) rekomenduojama kaina 2020 metais yra nuo 40 iki 55 eur. Šią sumą mokymo programos dalyvis sumoka psichoterapeutui pas kurį praeina individualią geštalto terapiją.

12. Grupinės geštalto terapijos valandos (60 min.) rekomenduojama kaina 2020 metais yra nuo 10 iki 20 eur. Šią sumą mokymo programos dalyvis sumoka psichoterapeutui pas kurį praeina grupinę geštalto terapiją.