Kauno geštalto studijų centro mokymo programos psichoterapeutai

 

Rytis Artūras Stelingis 

  • Medicinos gydytojas, psichoterapijos daktaras, geštalto psichoterapeutas ir supervizorius. Konsultuoja Kaune. Tel. 8-699-54647. El.p. rytis@gestalt.lt

Aidas Gytenis Giedraitis

  • Medicinos gydytojas, geštalto psichoterapeutas. Konsultuoja Kaune. Tel. 8-685-12622. El.p. aidas@hara.lt

Laima Sapežinskienė

  • Psichologė, socialinių mokslų daktarė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Klaipėdoje, Palangoje, Kaune. Tel. 8-614-14543. El.p. marija1000@gmail.com

Jurgita Vozgirdaitė – Kučaitienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Kaune. Tel. 8-612-53823. El.p. jazz.jurgita@gmail.com

Gražina Sapiegienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Kaune. Tel. 8-619-57072. El.p. sapiegiene@mail.ru

Aidana Lygnugarytė - Grikšienė

Audronė Kerpaitė

Nijolė Lukošienė

Lina Jurkštaitė – Pačėsienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Vilniuje. Tel. 8-682-18175. El.p. korys565@gmail.com

Daiva Tumasonytė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Panevėžyje. Tel. 8-654-48071. El.p. daskdp@gmail.com

Veronika Daugėlienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja Gargžduose. Tel. 8-677-83999. El.p. veronikadaug@gmail.com

Viktorija Kavaliauskienė

* Išsamūs psichoterapeutų pristatymai yra pateikti http://gestalt.lt/mokymo-personalas

Pastabos:

1. Kauno geštalto studijų centro mokymo programos dalyvis, prieš pradėdamas asmeninę geštalto terapiją turi informuoti mokymo programos vadovą Rytį Stelingį bei šiame sąraše nurodytą psichoterapeutą apie numatomą praeiti asmeninę terapiją.  

2. Mokymo programos dalyvis, siekiantis geštalto konsultanto diplomo turi praeiti ne mažiau kaip 20 val. individualios geštalto terapijos.

3. Mokymo programos dalyvis, siekiantis geštalto psichoterapeuto diplomo turi praeiti ne mažiau kaip 50 val. individualios geštalto terapijos.

4. Mokymo programos dalyvis, siekiantis geštalto konsultanto bei geštalto psichoterapeuto diplomo, nemažiau kaip 75% asmeninės geštalto terapijos valandų turi praeiti pas Kauno geštalto studijų centro mokymo programos psichoterapeutus, kurie yra nurodyti šiame sąraše (pastaba: pas tą patį psichoterapeutą mokymo programos dalyvis turi praeiti ne mažiau kaip 10 val. asmenininės terapijos). Ne daugiau kaip 25 % asmeninės geštalto terapijos valandų gali būti praeitos pas kitus adekvačią geštalto psichoterapeuto kvalifikaciją turinčius psichoterapeutus.  

5. Mokymo programos dalyvis, praėjęs asmeninę terapiją pateikia mokymo programos vadovui Ryčiui Stelingiui psichoterapeuto pasirašytą pažymą, kurioje yra nurodytos praeitos asmeninės terapijos datos ir valandos.

6. Individualios geštalto terapijos valandos (60 min.) kaina - 40 eur. Šią sumą mokymo programos dalyvis sumoka psichoterapeutui pas kurį praeina individualią geštalto terapiją.