Kauno geštalto studijų centro mokymo programos supervizoriai

 

Rytis Artūras Stelingis 

  • Medicinos gydytojas, psichoterapijos daktaras, geštalto psichoterapeutas ir supervizorius. Mokymo programos vadovas. Supervizuoja  Kaune. Tel. 8-699-54647. El.p. rytis@gestalt.lt

Aidas Gytenis Giedraitis

  • Medicinos gydytojas, geštalto psichoterapeutas ir supervizorius. Supervizuoja Kaune. Tel. 8-685-12622. El.p. aidas@hara.lt

Laima Sapežinskienė

  • Psichologė, socialinių mokslų daktarė, geštalto psichoterapeutė ir supervizorė. Supervizuoja Klaipėdoje, Palangoje, Kaune. Tel. 8-614-14543. El.p. marija1000@gmail.com

Lina Jurkštaitė – Pačėsienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė ir supervizorė. Supervizuoja Vilniuje. Tel. 8-682-18175. El.p. korys565@gmail.com

Gražina Sapiegienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė ir supervizorė. Supervizuoja Kaune. Tel. 8-619-57072. El.p. sapiegiene@mail.ru

Daiva Tumasonytė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė ir supervizorė. Supervizuoja Panevėžyje. Tel. 8-654-48071. El.p. daskdp@gmail.com

Svaiga Beinorienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė ir supervizorė. Supervizuoja Šiauliuose. Tel. 8-611-19694. El.p. svaigaj@yahoo.com 

Aušra Varneckienė

  • Psichologė, geštalto psichoterapeutė ir supervizorė. Supervizuoja ŠiauliuoseTel. 8-687-42221. El.p. ausra.varneckiene@gmail.com 

* Išsamūs supervizorių pristatymai yra pateikti http://gestalt.lt/mokymo-personalas

Pastabos:

1. Kauno geštalto studijų centro mokymo programos dalyvis, prieš pradėdamas supervizuotis turi informuoti mokymo programos vadovą Rytį Stelingį bei šiame sąraše nurodytą supervizorių apie numatomą praeiti geštalto terapijos superviziją.  

2. Kauno geštalto studijų centro mokymo programos dalyvis negali supervizuotis ir praeiti asmeninę terapiją pas tą patį geštalto psichoterapeutą - supervizorių, tuo pačiu laiku. 

3. Mokymo programos dalyvis, siekiantis geštalto psichoterapeuto diplomo turi praeiti ne mažiau kaip 150 val. (grupinės ir/ar individualios) geštalto terapijos supervizijos.

4. Mokymo programos dalyvis, siekiantis geštalto psichoterapeuto diplomo turi praeiti ne mažiau kaip 20 val. individualios geštalto terapijos supervizijos (pastaba: šis reikalavimas negalioja tiems, kurie apsigins geštalto psichoterapeuto diplominį darbą iki 2020 m. liepos mėn. 1 d.).

5. Mokymo programos supervizoriai besimokančių supervizijos eigoje konsultuojasi su mokymo programos vadovu (Ryčiu Stelingiu) bei jos pabaigoje pateikia mokymo programos vadovui (Ryčiui Stelingiui) savo rekomendacijas apie tai ar besimokantis, siekdamas geštalto konsultanto ar geštalto psichoterapeuto diplomo, privalo/neprivalo turėti daugiau nei mokymo programos standartuose numatytų supervizijos. 

6. Mokymo programos dalyvis, siekiantis geštalto konsultanto bei geštalto psichoterapeuto diplomo, nemažiau kaip 80% geštalto terapijos supervizijos valandų (tiek individualios, tiek grupinės) turi praeiti pas Kauno geštalto studijų centro mokymo programos supervizorius, kurie yra nurodyti šiame sąraše (pastaba: pas tą patį supervizorių mokymo programos dalyvis turi praeiti ne mažiau kaip 10 val. supervizijos). Kauno geštalto studijų centro mokymo programos supervizorius pateikia mokymo programos vadovui Ryčiui Stelingiui pasirašytą pažymą, kurioje yra nurodytos mokymo programos dalyvio praeitos geštalto terapijos supervizijos datos ir valandos.

7. Geštalto konsultanto ir geštalto psichoterapeuto diplominio darbo supervizijos turi būti praeitos pas Kauno geštalto studijų centro mokymo programos vadovą Rytį Stelingį.

8. Ne daugiau kaip 20 % geštalto terapijos supervizijos valandų gali būti praeitos pas kitus adekvačią geštalto supervizoriaus kvalifikaciją turinčius supervizorius. Mokymo programos dalyvis, praėjęs superviziją pas kitus adekvačią geštalto supervizoriaus kvalifikaciją turinčius supervizorius, pateikia mokymo programos vadovui Ryčiui Stelingiui supervizoriaus pasirašytą pažymą, kurioje yra nurodytos praeitos geštalto terapijos supervizijos datos ir valandos. 

9. Ne daugiau kaip 50 % geštalto terapijos supervizijos valandų gali būti praeitos nuotoliniu būdu naudojant adekvačias vaizdo-garso perdavimo programas (pvz. Skype, Messenger, Zoom, kt.). 

10. Individualios geštalto terapijos supervizijos valandos (60 min.) rekomenduojama kaina 2020 metais yra nuo 50 iki 65 eur. Šią sumą mokymo programos dalyvis sumoka supervizoriui pas kurį praeina individualią geštalto terapijos superviziją.

11. Grupinės geštalto terapijos supervizijos valandos (60 min.) rekomenduojama kaina 2020 metais yra nuo 15 iki 20 eur. Šią sumą mokymo programos dalyvis sumoka supervizoriui pas kurį praeina grupinę geštalto terapijos superviziją.

12. Geštalto konsultanto ar geštalto psichoterapeuto diplominio darbo individualios supervizijos kaina (60 min.) 2020 metais yra 70 eur.

13. Mokymo programos kursinio darbo recenzavimo ir individualaus gynimo (vid. 60 min.) kaina 2020 metais yra 70 eur.

14. Geštalto konsultanto diplominio darbo vertinimo/recenzavimo kaina, kurią diplominio darbo autorius sumoka recenzentui 2020 metais yra 70 eur. 

15. Geštalto psichoterapeuto diplominio darbo vertinimo/recenzavimo kaina, kurią diplominio darbo autorius sumoka recenzentui 2020 metais yra 80 eur. 

16. Geštalto konsultanto diplominio darbo individualaus gynimo/egzamino kaina (vid. 60 min.) 2020 metais yra 80 eur. 

17. Geštalto psichoterapeuto diplominio darbo individualaus gynimo/egzamino kaina (vid. 60 min.) 2020 metais yra 90 eur.