SEMINARAS  

2020 m. rugsėjo mėn. 5 - 6 d.

Kaip mes būname su klientais yra svarbiau nei ką mes darome su jais.

Lauko teorijos taikymo psichoterapinėje praktikoje kompetencijos.

Santykis yra laikomas formuojančia situacijos galia, pagrindiniu procesu, apibūdinančiu situacijos dalyvių vykstantį ir nuolat kintantį dalyvavimo situacijoje būdą. Lauko požiūriu santykis nelaikomas bendrai sukurtu dalyvaujančių asmenų. Dalyvaujantys asmenys yra vertinami kaip lauko funkcijos, kaip procesai, kuriuos formuoja situacijos srautas. Tai gali būti laikoma naujai besiformuojančia paradigma psichoterapinio pokyčio, kurio nesukuria nei terapeutas, nei bendras dialogas, veikiau pokytis yra vertinamas kaip procesas, turintis savo dinamiką bei peržengiantis dalyvaujančius asmenis. Pokytis vyksta ir procesas „naudoja“ dalyvaujančius žmones pokyčiui įvykti. Ši lauko teorijos perspektyva suteikia naujas svarbias galimybes klinikinėje praktikoje.

  • Seminaras padės psichoterapeutams tirti, kaip efektyviai būti su klientu. Bandydami padėti savo klientams, dažnai užkertame kelią natūraliems gijimo procesams.
  • Seminaro metu nagrinėsime, kaip tinkamai „pasiduoti“ kiekvienai specifinei situacijai su kiekvienu individualiu klientu bei nesipriešinti pokyčio procesui.
  • Terapeuto buvimo reguliavimo kompetencijos bus pristatytos kaip žingsnių seka, kuri nusakys, kaip terapeutas gali dirbti su savimi per tą trumpą momentą, nuo tos akimirkos ką patiria būdamas su klientu, iki aktyvios intervencijos nukreiptos į klientą.
  • Šios terapeuto buvimo reguliavimo kompetencijos atskleis praktinį lauko teorijos panaudojimą psichoterapijoje bei jos pritaikymą klinikiniame darbe.

Seminaro vadovas: Jan Roubal, MD, PhD, yra psichiatras, geštalto psichoterapeutas, psichoterapijos mokytojas ir supervizorius bei Masaryko universiteto (Brno, Čekijos Respublika) profesorius. Jis yra Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) ir Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) tikrasis narys, EAGT tyrimų komiteto pirmininkas, Psichoterapijos tyrimų ir Psichoterapijos integracijos tyrinėjimo draugijų narys. Dr. Jan Roubal vadovauja keliems psichoterapijos mokymo centrams (Gestalt Studia ir The Training in Psychotherapy  Integration) bei dirba psichoterapijos tyrimų centre Masaryko universitete. Jis skelbia publikacijas skirtas psichoterapijos taikymui klinikinėje praktikoje bei yra bendraautorius ir redaktorius trijų knygų: „Dabartinė psichoterapija" (Portalas, 2010), „Geštalto terapija klinikinėje praktikoje: Nuo psichopatologijos iki kontakto estetikos" (FrancoAngeli, 2013) ir „Įgyvendinant tyrimų tradicijas geštalto terapijoje“ (Cambridge Scholars Publishing, 2016).

Seminaro kalba: anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

Akademinės pažymos:

  • Seminaro dalyviui bus išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą seminare bei valandų skaičių surinktą seminaro metu.
  • Seminaro valandų skaičius - 18 val.

Seminaro vieta: Kaunas, Laisvės al. 84-9.  

Seminaro data: 2020 m. rugsėjo mėn. 5 - 6 d. 

Seminaro tvarkaraštis:

  • Rugsėjo mėn. 5 d. (šeštadienis): 10 – 19 val.
  • Rugsėjo mėn. 6 d. (sekmadienis): 10 – 19 val.

Seminaro kaina: 240 Eur.

Registracija: Norinčius dalyvauti seminare, prašome registruotis telefonu 8-699-54647 arba elektroniniu paštu: rytis@gestalt.lt.  Pastaba: pirmą kartą dalyvaujančius Kauno geštalto studijų centro mokymo programose, prašome el. paštu atsiųsti užpildytą dalyvio registracijos formą:  http://www.gestalt.lt/dalyvio-registracija).