GRUPINĖ SUPERVIZIJA

 

Grupinė supervizija skirta:

 • Taikantiems geštalto terapiją/geštalto metodus savo konsultaciniame/terapiniame darbe su realiais klientais bei siekiantiems gauti kvalifikuotą profesinę paramą ir visapusiškai vystyti savo profesinę kompetenciją, nagrinėjant realius konsultacinio darbo atvejus ir klausimus.

Grupinės supervizijos metu gali būti pristatomi ir nagrinėjami:

 1. Konkretūs konsultacinio darbo su indvidualiu klientu, pora, šeima, grupe arba organizacija atvejai.
 2. Specifinės konsultacinio darbo problemos ar dilemos.
 3. Bendri konsultacinės veiklos organizavimo klausimai.
 4. Individualios profesinio vystymosi temos.

Grupinės supervizijos struktūra:

 1. Grupę sudaro 3 – 6 grupės dalyviai.
 2. Vienam grupės dalyviui savo atvejo pristatymui ir nagrinėjimui skiriama (priklausomai  nuo supervizijoje dalyvaujančių dalyvių skaičiaus) 45 – 90 min.
 3. Vieno grupinės supervizijos užsiėmimo trukmė – 5 val. 
 4. Grupinės supervizijos bendra šešių užsiėmimų trukmė – 25 val.
 • Minimalus dalyvavimo laikas grupinėje supervizijoje – 5 užsiėmimai.

Akademinės pažyma:

 • Dalyviui užbaigus 5-ių užsiėmimų ciklą yra išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą grupinėje supervizijoje bei nurodanti valandų skaičių surinktą užsiėmimų metu.
 • Šios grupinės supervizijos valandos vertinamos kaip privalomos supervizijos valandos, siekiantiems geštalto konsultanto ir geštalto psichoterapeuto diplomo. 

Grupinės supervizijos vadovas – Europos geštalto terapijos asociacijos tikrasis narys, sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas ir akredituotas supervizorius pagal Europos geštalto terapijos asociacijos nuostatus bei sertifikuotas Europos psichoterapeutas pagal Europos psichoterapijos asociacijos nuostatus dr. Rytis A. Stelingis.

 

Grupinės supervizijos tvarkaraštis ir sąlygos

 

 • Grupinės supervizijos užsiėmimai vyks vidutiniškai kartą per mėnesį.
 • Numatoma grupinės supervizijos naujo 5-ių užsiėmimų ciklo pradžia: 2020 m. vasario mėn. 21 d. Numatoma užsiėmimo pradžia -15 val.
 • Tolesnis grupinės supervizijos užsiėmimų tvarkaraštis bus tikslinamas atsižvelgiant į dalyvių galimybes ir poreikius.
 • Grupinės supervizijos užsiėmimų vieta: Kaunas, Laisvės al. 84-9.
 • Grupinės supervizijos 5-ių užsiėmimų kaina: 450 Eur. Šią sumą galima skaidyti į kelias dalis sumokant grupinės supervizijos užsiėmimų eigoje.
 • Grupinės supervizijos dalyviui praleidus užsiėmimus mokestis už grupinę superviziją yra nemažinamas, o akademinėje pažymoje nurodomas faktiškas grupinės supervizijos dalyvio mokymosi valandų laikas, kuris apskaičiuojamas iš viso grupinės supervizijos valandų skaičiaus atėmus dalyvio praleistas mokymosi valandas.