PSICHOTERAPIJA

Kauno geštalto studijų centre yra teikiamos individualios, poros, šeimos ir grupinės geštalto psichoterapijos paslaugos individualiems asmenims, poroms, šeimoms ir žmonių grupėms.

Geštalto terapija kilusi 20-ojo amžiaus viduryje Jungtinėse Amerikos Valstijose, šiuo metu yra viena iš labiausiai žinomų ir praktikuojamų pasaulyje psichoterapijos krypčių.

Kauno geštalto studijų centras nuo 1994 metų teikiantis geštalto psichoterapijos konsultacines ir mokymo paslaugas yra seniausia tokio pobūdžio organizacija Lietuvoje.

Kauno geštalto studijų centro vadovas, psichoterapijos daktaras Rytis A. Stelingis yra pirmasis Lietuvoje psichoterapeutas, kuriam Europos geštalto terapijos asociacija suteikė Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatą, o Europos psichoterapijos asociacija - Europos psichoterapeuto sertifikatą.

Geštalto psichoterapijos praktikoje mes remiamės šiais pagrindiniais principais:

1.      Augimas. Mes tikime, jog kiekvienas individas gali būti sveikas, kūrybiškai prisitaikantis ir augantis. Geštalto psichoterapijos tikslas – didinti žmogaus sąmoningumą, padėti suvokti ir įveikti kliūtis, trukdančias individui keistis ir augti bei atrasti naujus, kūrybiškus kelius siekiant harmoningo santykio tarp individo ir jį supančios aplinkos.

2.      Patyrimas. Mes stengiamės padidinti žmonių suvokimą, akcentuodami betarpišką patyrimo įsisąmoninimą, išbandydami naujas elgesio formas bei sujungdami šią patirtį su intelektualiu supratimu.

3.      Dabartis. Mes kreipiame ypatingą dėmesį į tai kas pasirodo esamuoju laiku, momentas po momento, čia ir dabar, laikydami sąmoningą dabarties momento išgyvenimą vartais į dabartį, praeitį ir ateitį, keliu vedančiu į savęs ir aplinkos teisingą suvokimą, santykį ir veiksmą.

4.      Žmogus kaip visuma.  Pats žodis “Geštalt” verčiamas iš vokiečių kalbos reiškia užbaigtą formą, konfigūraciją, o laisvai verčiant - suvoktą visumą. Tai reiškia, jog mes žiūrime į žmogų kaip į dinamišką, integruotą visumą. Mūsų fiziniai, emociniai, intelektualiniai, dvasiniai aspektai nuolat veikia, siekdami pusiausvyros tarpusavyje bei su aplinkiniu pasauliu. Taip pat ir porą, šeimą ar grupę sudarantys žmonės yra tarpusavyje susijusios ir sąveikaujančios visumos dalys, siekiančios pusiausvyros tiek savyje, tiek santykiuose su kitais žmonėmis. Siekdami harmoningo individo, poros, šeimos ar grupės vystymosi ir funkcionavimo mes kreipiame dėmesį į kiekvieną iš šių aspektų ar dalių bei į visą visumą. 

Kauno geštalto studijų centre yra teikiamos šios geštalto terapijos paslaugas:

·        Individuali geštalto psichoterapija - individualiems asmenims.

·        Poros/šeimos psichoterapija - poroms ir šeimoms. 

·        Grupinė psichoterapija – žmonių grupei.

Psichoterapijos daktaras, geštalto psichoterapeutas Rytis A. Stelingis yra Kauno medicinos universiteto, Klivlendo geštalto instituto (JAV), Metanoia psichoterapijos instituto ir Middlesex universiteto (Londonas, Anglija) absolventas. Jis yra baigęs Kauno medicinos universiteto gydomąjį fakultetą bei Klivlendo geštalto instituto trijų metų podiplominių studijų geštalto terapijos mokymo programą. Dr. Rytis A. Stelingis yra Europos geštalto terapijos asociacijos tikrasis narys bei sertifikuotas Europos psichoterapeutas pagal Europos geštalto terapijos ir Europos psichoterapijos asociacijų nuostatus.

Kontaktinis tel. 8-699-54647, el.paštas: rytis@gestalt.lt