KAUNO GEŠTALTO STUDIJŲ CENTRAS

Laisvės al. 84 - 9, Kaunas LT-44250, tel. 8-37 424848, mob.tel. 8-699-54647, rytis@gestalt.lt

________________

 

 

Komandos formavimas

Šis seminaras yra skirtas Jums, jeigu jūsų organizacijoje:

 1. Egzistuoja kolektyvinio darbo poreikis: poreikis apjungti, integruoti įvairius požiūrius, įgūdžius, patyrimus, skirtingą kompetenciją ir kvalifikaciją.
 2. Skirtingi darbo proceso komponentai yra tampriai tarpusavyje susiję ir priklausomi vienas nuo kito.
 3. Yra poreikis gerinti darbo grupės/komandos narių darbinių santykių kokybę bei užtikrinti gerą komandos mikroklimatą.

Seminaras skirtas: Įvairių organizacijos darbo grupių/komandų nariams.

 • Komandos formavimas atliekamas naudojant darbo grupės/komandos narių funkcijų – pareigų bei savitarpio priklausomybės išsiaiškinimo modelį.
 • Komandos formavimo, naudojant funkcijų-pareigų bei savitarpio priklausomybės išsiaiškinimo modelį, pagrindiniai tikslai:
 1. Gerinti komandos narių darbinių santykių kokybę.
 2. Užtikrinti gerą darbo grupės/komandos mikroklimatą.
 3. Akcentuoti savitarpio priklausomybę ir geranorišką bendradarbiavimą, - siekiant įgyvendinti organizacinius tikslus.
 4. Pasiekti tokį komandinio darbo organizavimo lygį, kada visi darbo grupės/komandos nariai akivaizdžiai sutinka, jog jie :
 • Aiškiai supranta pagrindines savo darbo funkcijas/pareigas
 • Žino, jog kiti komandos nariai aiškiai supranta kiekvieno komandos nario funkcijas- pareigas.
 • Žino, ko kiti komandos nariai tikisi iš jų darbiniuose santykiuose.
 • Žino, kad visi komandos nariai supranta ko kitiems komandos nariams reikia iš jų darbiniuose santykiuose.
 • Žino, jog tai kas nutarta bus stengiamasi įgyvendinti.

Seminaro metodika: Dalyviams bus pateikta daug praktinių užduočių tiesiogiai susijusių su jų darbo ir organizacinėmis funkcijomis - pareigomis. Dalyviai aprūpinami metodine medžiaga.

Seminaro trukmė (priklauso nuo dalyvių skaičiaus): iki 8 dalyvių – 8 val.; nuo 8 iki 12 dalyvių – 12 val.;
nuo 12 iki 16 dalyvių – 16 val; nuo 12 iki 24 dalyvių – 16 val. (dalyvauja 2 konsultantai).

 

Streso valdymas

Seminaras skirtas: Įvairių organizacijos lygių darbuotojams.

Šiame seminare pagrindinis dėmesys kreipiamas į:

 1. Streso ir jį sąlygojančių priežasčių supratimą.
 2. Streso valdymą naudojant įvairius analitinius ir psichofizinius metodus bei technikas.
 3. Seminaro dalyvių asmeninį bei organizacinį vystymąsi ir tobulėjimą.

Seminaro metu dalyviai mokysis:

 • Suvokti streso reiškinį remiantis savo asmenine patirtimi;
 • Atpažinti savo mąstymo ir elgsenos stereotipus sąlygojančius bei didinančius stresą;
 • Suvokti streso priežastis, šaltinius ir padarinius įvairiuose lygiuose: individualiame/asmeniniame, tarpasmeniniame, grupiniame/komandiniame ir organizaciniame;
 • Suvokti ir valdyti stresą sąlygojančius procesus, vykstančius įvairiuose lygiuose: individualiame/asmeniniame, tarpasmeniniame, grupiniame/komandiniame ir organizaciniame;
 • Nuosekliai sujungti teorines streso valdymo žinias su streso valdymo praktika.

Individualaus ir grupinio darbo metu dalyviai galės:

 • Aiškiau suvokti save ir savo santykį su kitais;
 • Eksperimentuoti ir išbandyti naujas mąstymo ir elgesio formas;
 • Spręsti asmeninius ir organizacinius klausimus, nagrinėjant realias darbines veiklos situacijas;
 • Sukurti asmeninį veiksmų planą, nukreiptą į efektyvų streso valdymą.

Seminaro metodika: Seminaras susideda iš įvairių teorinių ir praktinių užsiėmimų: metodinės medžiagos ir teorinių paskaitų, demonstracijų ir rolinių eksperimentų, įvairių konfigūracijų grupinių ir individualių užsiėmimų, realių darbinės veiklos situacijų analizės bei naujų mąstymo ir elgesio formų modeliavimo.

Seminaro trukmė: 16 val.