VADOVŲ KONSULTAVIMAS IR MOKYMAS

Kauno geštalto studijų centre yra teikiamos vadovų individualaus ir grupinio konsultavimo ir mokymo paslaugos, siekiant padėti vadovams spręsti iškilusias problemas bei vystytis ir augti, optimaliai panaudojant savo asmenines ir organizacines galimybes. 

Savo konsultacinėje veikloje mes remiamės šiais pagrindiniais geštalto teorijos ir praktikos principais:

1. Augimas. Mes tikime, jog kiekvienas individas (ar organizacija) gali būti kūrybiškai prisitaikantis ir augantis. Geštalto tikslas – didinti žmogaus sąmoningumą, padėti suvokti ir įveikti kliūtis, trukdančias individui (ar organizacijai) vystytis ir augti bei atrasti naujus, kūrybiškus kelius siekiant harmoningo santykio tarp individo (ar organizacijos) ir jį supančios aplinkos.

2. Patyrimas. Mes stengiamės padidinti žmonių suvokimą, akcentuodami betarpišką patyrimo įsisąmoninimą, išbandydami naujas elgesio formas bei sujungdami šią patirtį su intelektualiu supratimu.

3. Dabartis. Mes kreipiame ypatingą dėmesį į tai, kas pasirodo esamuoju laiku, momentas po momento, čia ir dabar, laikydami betarpišką dabarties momento sąmoningą išgyvenimą vartais į praeitį, dabartį ir ateitį, keliu vedančiu į savęs (ar organizacijos) adekvatų suvokimą, vystymąsi ir augimą.

4. Individas (ar organizacija) kaip visuma. Žodis “Geštalt” verčiamas iš vokiečių kalbos reiškia užbaigtą formą, konfigūraciją, o laisvai verčiant - suvoktą visumą. Tai reiškia, jog mes žiūrime į žmogų, grupę ar organizaciją, kaip į dinamišką, integruotą visumą. Mūsų fiziniai, emociniai, intelektualiniai, dvasiniai aspektai nuolat veikia, siekdami pusiausvyros tarpusavyje bei su aplinkiniu pasauliu. Taip pat ir visos organizacijos struktūros bei procesai yra tarpusavyje susijusios organizacinės visumos dalys. Siekdami adekvataus individo (ar organizacijos) vystymosi ir augimo, mes kreipiame dėmesį į kiekvieną iš šių aspektų ar dalių bei į visą visumą.

Kauno geštalto studijų centro vadovas: Kauno medicinos universiteto, Metanoia instituto, Middlesex universiteto (Londonas, Anglija) ir Klivlendo geštalto instituto (JAV) absolventas, Rytis A. Stelingis, yra baigęs šio instituto Trijų metų podiplominių studijų geštalto metodų mokymo programą bei jungtinę Klivlendo geštalto instituto (JAV) ir Geštalt orientuoto organizacijų konsultavimo instituto (Frankfurtas, Vokietija) Organizacijų ir sistemų vystymo tarptautinę programą.

Dr. Rytis Stelingis yra studijavęs ir konsultavęs organizacijas JAV, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Izraelyje, Lietuvoje, Olandijoje.