KAUNO GEŠTALTO STUDIJŲ CENTRAS

Laisvės al. 84 - 9, Kaunas LT-44250, tel. 8-37 424848, mob.tel. 8-699-54647, rytis@gestalt.lt

________________

 

 

Streso valdymas

Seminaras skirtas: Įvairių organizacijos lygių darbuotojams.

Šiame seminare pagrindinis dėmesys kreipiamas į:

 1. Streso ir jį sąlygojančių priežasčių supratimą.
 2. Streso valdymą naudojant įvairius analitinius ir psichofizinius metodus bei technikas.
 3. Seminaro dalyvių asmeninį bei organizacinį vystymąsi ir tobulėjimą.

Seminaro metu dalyviai mokysis:

 • Suvokti streso reiškinį remiantis savo asmenine patirtimi;
 • Atpažinti savo mąstymo ir elgsenos stereotipus sąlygojančius bei didinančius stresą;
 • Suvokti streso priežastis, šaltinius ir padarinius įvairiuose lygiuose: individualiame/asmeniniame, tarpasmeniniame, grupiniame/komandiniame ir organizaciniame;
 • Suvokti ir valdyti stresą sąlygojančius procesus, vykstančius įvairiuose lygiuose: individualiame/asmeniniame, tarpasmeniniame, grupiniame/komandiniame ir organizaciniame;
 • Nuosekliai sujungti teorines streso valdymo žinias su streso valdymo praktika.

Individualaus ir grupinio darbo metu dalyviai galės:

 • Aiškiau suvokti save ir savo santykį su kitais;
 • Eksperimentuoti ir išbandyti naujas mąstymo ir elgesio formas;
 • Spręsti asmeninius ir organizacinius klausimus, nagrinėjant realias darbines veiklos situacijas;
 • Sukurti asmeninį veiksmų planą, nukreiptą į efektyvų streso valdymą.

Seminaro metodika: Seminaras susideda iš įvairių teorinių ir praktinių užsiėmimų: metodinės medžiagos ir teorinių paskaitų, demonstracijų ir rolinių eksperimentų, įvairių konfigūracijų grupinių ir individualių užsiėmimų, realių darbinės veiklos situacijų analizės bei naujų mąstymo ir elgesio formų modeliavimo.

Seminaro trukmė: 16 val.