Mokymo programos grupinės supervizijos nuostatai

Įsigalioja nuo 2020 09 01

 

1. Mokymo programos dalyvis siekiantis geštalto konsultanto diplomo turi praeiti ne mažiau kaip 50 val. grupinės supervizijos (žr.: http://www.gestalt.lt/mokymo-standartai).

2. Mokymo programos dalyvis siekiantis geštalto psichoterapeuto diplomo turi praeiti ne mažiau kaip 125 val. grupinės supervizijos (žr.: http://www.gestalt.lt/mokymo-standartai).

3. Mokymo programos grupinės supervizijos 100% valandų turi būti praeinama Kauno geštalto studijų centre (KGSC). 

4. Tam tikrais atvejais, dalis praleistų grupinės supervizijos valandų gali būti padengtos individualia supervizija; 

5. Grupinės supervizijos valandos praeitos iki 2020 09 01 užskaitomos pagal iki 2020 09 01 galiojusius KGSC mokymo standartus.

 

Grupinė supervizija

Grupinė supervizija skirta:

 • Taikantiems geštalto terapiją/geštalto metodus savo konsultaciniame/terapiniame darbe su realiais klientais bei siekiantiems gauti kvalifikuotą profesinę paramą ir visapusiškai vystyti savo profesinę kompetenciją, nagrinėjant realius konsultacinio darbo atvejus ir klausimus.

Grupinės supervizijos metu gali būti pristatomi ir nagrinėjami:

 1. Konkretūs konsultacinio darbo su individualiu klientu, pora, šeima, grupe arba organizacija atvejai.
 2. Specifinės konsultacinio darbo problemos ar dilemos.
 3. Bendri konsultacinės veiklos organizavimo klausimai.
 4. Individualios profesinio vystymosi temos.

Grupinės supervizijos struktūra:

 1. Grupinės supervizijos užsiėmimų ciklą sudaro 3 sesijos.
 2. Vienos sesijos trukmė – 9 val.
 3. Trijų sesijų bendra grupinės supervizijos trukmė – 25 val.
 4. Sesijos metu kiekvienas grupės dalyvis turės galimybę pristatyti 1-2 atvejus.
 5. Vienam grupės dalyviui savo atvejo pristatymui ir nagrinėjimui vidutiniškai bus skiriama 45 – 60 min.
 • Minimalus dalyvavimo laikas grupinėje supervizijoje – 3 sesijos.

Akademinė pažyma:

 • Dalyviui užbaigus grupinės supervizijos trijų sesijų ciklą yra išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą grupinėje supervizijoje bei nurodanti valandų skaičių surinktą užsiėmimų metu.
 • Šios grupinės supervizijos valandos vertinamos kaip privalomos supervizijos valandos, siekiantiems geštalto konsultanto ir geštalto psichoterapeuto diplomo. 

Grupinės supervizijos vedėjai - Geštalto terapijos supervizoriai: dr. Rytis Stelingis ir dr. Laima Sapežinskienė.

Grupinės supervizijos vadovas - Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikrasis narys, sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas ir akredituotas supervizorius pagal EAGT nuostatus dr. Rytis Stelingis.

Grupinės supervizijos tvarkaraštis ir sąlygos:

 • Grupinės supervizijos ciklo data: 2024 m. kovo mėn. 1 d. - 2024 m. birželio mėn. 29 d. Pradžia: 2024 m. kovo mėn. 1 d. 16 val.
 • Viso įvyks 3 grupinės supervizijos sesijos. Numatoma, jog du iš trijų susitikimų bus realūs, o vienas susitikimas nuotolinis (balandžio 26 - 27 d.).
 • Grupinės supervizijos sesijų datos: 1- kovo 1 - 2 d. (realus susitikimas); 2- balandžio 26 - 27 d. (nuotolinis susitikimas); 3- birželio 28 - 29 d. (realus susitikimas).
 • Grupinės supervizijos sesijos tvarkaraštis: Penktadienis: 16 – 20:45 val. Šeštadienis: 10 – 14:45 val.
 • Užsiėmimų dienos ir laikas gali būti tikslinami atsižvelgiant į grupinės supervizijos dalyvių galimybes ir poreikius (pvz. grupei sutarus užsiėmimai gali vykti: 10 - 14:45 -- 15:45 - 20:30 val.).
 • Grupinės supervizijos realių susitikimų vieta: Kaunas, Laisvės al. 84-9.
 • Grupinės supervizijos 3-ių sesijų kaina: 650 Eur. Šią sumą galima skaidyti į kelias dalis.
 • Grupinės supervizijos dalyviui praleidus užsiėmimus mokestis už grupinę superviziją yra nemažinamas, o akademinėje pažymoje nurodomas faktiškas grupinės supervizijos dalyvio mokymosi valandų laikas, kuris apskaičiuojamas iš viso grupinės supervizijos valandų skaičiaus atėmus dalyvio praleistas mokymosi valandas.   

     

Pastaba: Kauno geštalto studijų centras pasilieka teisę koreguoti mokymo standartus.