Kauno geštalto studijų centras nuo 1995 metų vykdo geštalto terapijos mokymo programas ir yra seniausias geštalto psichoterapijos mokymo centras Lietuvoje. 

Mūsų mokymo programos tai kryptingos ir nuoseklios, specifines asmenines ir profesines kompetencijas ugdančios programos, paremtos šiais pagrindiniais geštalto teorijos ir praktikos principais:

  1. Augimas. Mes tikime, jog kiekvienas individas gali būti sveikas, kūrybiškai prisitaikantis ir augantis. Geštalto terapijos tikslas – didinti žmogaus sąmoningumą, padėti suvokti ir įveikti kliūtis, trukdančias individui vystytis ir augti bei atrasti naujus, kūrybiškus kelius, siekiant harmoningo santykio tarp individo ir jį supančios aplinkos.
  2. Patyrimas. Mes stengiamės padidinti žmonių suvokimą, akcentuodami betarpišką patyrimo įsisąmoninimą, išbandydami naujas elgesio formas bei sujungdami šią patirtį su intelektualiu supratimu.
  3. Dabartis. Mes kreipiame ypatingą dėmesį į tai, kas pasirodo esamuoju laiku, momentas po momento, čia ir dabar, laikydami betarpišką dabarties momento sąmoningą išgyvenimą vartais į praeitį, dabartį ir ateitį, keliu vedančiu į savęs adekvatų suvokimą, vystymąsi ir augimą.
  4. Individas (ar organizacija) kaip visuma. Pats žodis “Geštalt” verčiamas iš vokiečių kalbos reiškia užbaigtą formą, konfigūraciją, o laisvai verčiant - suvoktą visumą. Tai reiškia, jog mes žiūrime į žmogų, grupę ar organizaciją, kaip į dinamišką, integruotą visumą. Mūsų fiziniai, emociniai, intelektualiniai, dvasiniai aspektai nuolat veikia, siekdami pusiausvyros tarpusavyje bei su aplinkiniu pasauliu. Taip pat ir visos organizacijos struktūros bei procesai yra tarpusavyje susijusios organizacinės visumos dalys. Siekdami adekvataus individo (ar organizacijos) vystymosi ir augimo, mes kreipiame dėmesį į kiekvieną iš šių aspektų ar dalių bei į visą visumą.

Geštalto psichoterapijos mokymo programa - tai kryptinga ir nuosekli, specifines asmenines ir profesines kompetencijas ugdanti ppsichoterapijos mokymo programa, kurios pagrindinę dalį sudaro keturios vienerių metų podiplominių studijų mokymo programos:

Užbaigus bet kurią iš šių programų, dalyviui išduodamas pažymėjimas, liudijantis apie vienerių metų podiplominių atitinkamos mokymo programos baigimą bei akademinė pažyma, nurodanti mokymosi disciplinas ir mokymosi valandų skaičių.

Užbaigus keturias programas dalyviui įteikiamas diplomas, liudijantis apie Keturių metų podiplominių studijų geštalto metodų mokymo programos baigimą.

Užbaigus keturių metų podiplominių studijų geštalto metodų mokymo programą bei įvykdžius geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio reikalavimus yra įteikiamas geštalto konsultanto diplomas ir suteikiama geštalto konsultanto kvalifikacija.

Užbaigus keturių metų podiplominių studijų geštalto metodų mokymo programą bei įvykdžius geštalto psichoterapeuto kvalifikacinio lygio reikalavimus yra įteikiamas geštalto psichoterapeuto diplomas ir suteikiama geštalto psichoterapeuto kvalifikacija.

Mokymo programos vadovas - Kauno medicinos akademijos, Klivlendo geštalto instituto (JAV), Metanoia psichoterapijos instituto ir Middlesex universiteto (Londonas, UK) absolventas, Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikrasis narys, sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas ir akredituotas supervizorius pagal EAGT nuostatus bei sertifikuotas Europos psichoterapeutas pagal Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) nuostatus, psichoterapijos daktaras Rytis A. Stelingis.

Kauno geštalto studijų centro mokymo programa yra aprobuota Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) kaip suteikianti specialųjį psichoterapijos mokymą geštalto terapijos srityje bei tuo pačiu atitinkanti Europos geštalto psichoterapeuto sertifikato reikalavimus, kuris suteikia galimybę gauti Europos psichoterapeuto sertifikatą.