SEMINARAI

 

SEMINARAS  

2021 m. birželio mėn. 19 - 20 d.

Darbas su perfekcionizmu, obsesiniu kompulsiniu sutrikimu ir nerimu geštalto terapijos požiūriu

 • Seminaro dalyviai susipažins su šiuolaikiniu į santykį orientuotos geštalto terapijos požiūriu į perfekcionizmą, obsesinį kompulsinį sutrikimą ir nerimą bei praktiškai mokysis specifinių psichoterapinių intervencijų ir įgūdžių, reikalingų  dirbant su šiais fenomenais ir sutrikimais.

 • Seminaras susidės iš teorinių paskaitų, praktinių demonstracijų ir patyriminių užsiėmimų, kurie suteiks dalyviams žinias ir įrankius, padedančius psichoterapinėje praktikoje efektyviai dirbti su perfekcionizmo ir nerimo fenomenais bei obsesiniu kompulsiniu sutrikimu.

Seminaro vadovė: Christine Stevens, Ph.D yra Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikroji narė, psichoterapijos mokytoja ir supervizorė bei žinomo “British Gestalt Journal” redaktorė. Dr. Christine Stevens dirba geštalto terapeute privačioje praktikoje ir nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje (UK) bei dėsto Metanoia instituto ir Middlesex universiteto psichoterapijos daktaro studijų programoje (Londonas, UK). Ji taip pat yra EAGT tyrimų komiteto narė bei kelių psichoterapijos knygų bendraautorė ir redaktorė, tarp jų "Geštalto terapija klinikinėje praktikoje: Nuo psichopatologijos iki kontakto estetikos" (Milano: FrancoAngeli, 2013) ir „Tyrimų svarba: pokyčių tyrinėjimas psichoterapijos teorijoje ir praktikoje“ (Oxford: Routledge, 2016).

Seminaro kalba: anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

Akademinė pažyma:

 • Seminaro dalyviui bus išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą seminare bei valandų skaičių surinktą seminaro metu.
 • Seminaro valandų skaičius - 18 val.

Seminaro vieta: Seminaras vyks nuotoliniu būdu per Zoom platformą.

Seminaro data: 2021 m. birželio mėn. 19 - 20 d. 

Seminaro tvarkaraštis:

 • Birželio mėn. 19 d. (šeštadienis): 10 – 19 val.
 • Birželio mėn. 20 d. (sekmadienis): 10 – 19 val.

Seminaro kaina: 250 eurų.

Registracija: Norinčius dalyvauti seminare, prašome registruotis telefonu 8-699-54647 arba elektroniniu paštu: rytis@gestalt.lt.  Pastaba: pirmą kartą dalyvaujančius Kauno geštalto studijų centro mokymo programose, prašome el. paštu atsiųsti užpildytą dalyvio registracijos formą:  http://www.gestalt.lt/dalyvio-registracija).

Pastabos:

1. Siekiantiems Geštalto konsultanto ir Geštalto psichoterapeuto diplomo šio seminaro valandos (18 val.) yra įskaitomos kaip privalomos 18 val. teorijos ir metodologijos, skirtos geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje.

2. Žiūrėti: Kauno geštalto studijų centro mokymo standartai (http://www.gestalt.lt/mokymo-standartai):

Geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio mokymo programa:

"4. Kitos mokymo programos, seminarai, konferencijos geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius - 50 val. (teorija ir metodologija). 

 • 4.1. ne mažiau kaip 25 val. iš šių 50 val. turi sudaryti teorinės - metodologinės valandos, skirtos psichopatologijai ir geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje, kurios yra praeinamos Kauno geštalto studijų centre.

 • 4.2. ne daugiau kaip 25 val. iš šių 50 val. gali būti praeitos kitose geštalto terapijos mokymo organizacijose."

Geštalto psichoterapeuto kvalifikacinio lygio mokymo programa:

"6. Kitos mokymo programos, seminarai, konferencijos, supervizijos, asmeninė terapija geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius - 100 val. 

 • 6.1. ne mažiau kaip 50 val. iš šių 100 val. turi sudaryti teorinės - metodologinės valandos, skirtos psichopatologijai ir geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje, kurios yra praeinamos Kauno geštalto studijų centre.

 • 6.2. ne daugiau kaip 50 val. iš šių 100 val. gali būti praeitos kitose geštalto terapijos mokymo organizacijose."

Pastabos:

 • Seminarų valandos praeitos iki 2020 09 01 užskaitomos pagal iki 2020 09 01 galiojusius KGSC mokymo standartus.
 • Kauno geštalto studijų centras pasilieka teisę koreguoti mokymo standartus.