Mokymo programos personalas

 

Mokymo programoje dalyvauja aukštos kvalifikacijos dėstytojai, psichoterapeutai, supervizoriai, diplominių darbų vertintojai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Mokymo programos personalo sąrašas:

Mokymo programos vadovas: Dr. Rytis Artūras Stelingis 

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Medicinos gydytojas (Kauno medicinos akademija, Lietuva).
 • Psichoterapijos daktaras (Middlesex universitetas ir Metanoia institutas, Londonas, UK).
 • Bazinė individualios geštalto terapijos mokymo programa (Klivlendo geštalto institutas, Klivlendas, JAV).
 • Trijų metų podiplominių studijų geštalto metodų mokymo programa su vienerių metų specializacija: darbas su grupėmis (Klivlendo geštalto institutas, Klivlendas, JAV).
 • Organizacijų ir sistemų vystymo geštalto metodais tarptautinė programa (Klivlendo geštalto institutas (JAV) ir Frankfurto geštalto institutas (Vokietija).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).
 • Akredituoto geštalto psichoterapijos supervizoriaus sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).
 • Europos psichoterapeuto sertifikatas (Europos psichoterapijos asociacija).
 • Pasaulinis psichoterapeuto sertifikatas (Pasaulinė psichoterapijos taryba).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikrasis narys.
 • Lietuvos geštalto asociacijos steigėjas ir prezidentas.
 • Lietuvos psichoterapijos asociacijos steigėjas ir buvęs pirmininkas.
 • Lietuvos psichoterapijos draugijos narys.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikrasis narys.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos bendrosios valdybos narys.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos ir grupinė psichoterapija.
 • Individualios, poros, šeimos ir grupinės psichoterapijos supervizija.
 • Organizacijų ir kitų socialinių sistemų vystymas ir konsultavimas.
 • Geštalto terapijos mokymas psichologinio konsultavimo, psichoterapijos ir organizacijų vystymo srityse. 

 

Dr. Laima Sapežinskienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Socialinės rūpybos magistrė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Magistrantūros metu baigtos psichologo gretutinės specialybės studijos (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Baigta organizacijų sociologijos krypties doktorantūra (Kauno technologijos universitetas, Lietuva).
 • Socialinių mokslų daktaro laipsnis (Kauno technologijos universitetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Supervizijos mokymo programa (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapijos supervizoriaus sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.
 • Lietuvos psichosocialinės reabilitacijos asociacijos ir valdybos narė.
 • Lietuvos sociologų asociacijos narė.
 • Lietuvos reabilitologų Klaipėdos krašto draugijos narė.
 • Lietuvos ir pasaulinės biologinės psichiatrijos asociacijos narė.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikroji narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Streso, psichosomatinėmis ligomis sergančiųjų individualios ir grupinės konsultacijos.
 • Sergančiųjų ir neįgaliųjų (vaikų ir suaugusių) individuali, poros, šeimos ir grupinė terapija.
 • Vaikų/šeimų konsultavimas, taikant geštalto meno terapiją (dailę, šokį, dramą, poeziją).
 • Organizacijų (grupių, komandų) konsultavimas ir vystymas.

 

Dr. Aidana Lygnugarytė - Grikšienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Medicinos gydytoja - psichiatrė (Kauno medicinos universitetas, Lietuva).
 • Baigta medicinos mokslų krypties doktorantūra (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva).
 • Biomedicinos mokslų daktaro laipsnis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija). 
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).
 • Krizių įveikimo specialistė (Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas).
 • Karo medicinos gydytojo – medicinos būrio vado kvalifikacija (Krašto apsaugos ministerija Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikroji narė.
 • Lietuvos psichiatrų asociacijos tikroji narė.
 • Tarptautinės savižudybių prevencijos asociacijos (International Association for Suicide Prevention - IASP) narė.
 • Asociacijos „Artimiems“ narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali psichoterapija.
 • Nusižudžiusių artimųjų  grupė.
 • Krizės. Netektys. Savižudybės. 

 

Aidas Gytenis Giedraitis

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Medicinos gydytojas (Kauno medicinos akademija, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Supervizijos mokymo programa (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikrasis narys.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikrasis narys.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos ir grupinė psichoterapija.
 • Organizacijų (grupių, komandų) konsultavimas ir vystymas.
 • Geštalto terapijos ir kitų psichoterapijos metodų taikymas ir mokymas asmeninio augimo ir psichoterapijos srityse.   

 

Gražina Sapiegienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Bendrosios psichologijos bakalauro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Sveikatos psichologijos magistro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Supervizijos mokymo programa (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikroji narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos  ir vaikų psichoterapija.

 

Daiva Tumasonytė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Mokyklinės psichologijos magistro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Supervizijos mokymo programa (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikroji narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos, vaikų ir grupinė psichoterapija.

 

Lina Jurkštaitė – Pačėsienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Bendrosios psichologijos bakalauro laipsnis (Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva).
 • Verslo psichologijos magistro laipsnis (Mykolo Riomerio Universitetas, Lietuva).
 • Klinikinės psichologijos magistro laipsnis (Vilniaus Universitetas, Lietuva). 
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Supervizijos mokymo programa (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapijos supervizoriaus sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos psichologų sąjungos tikroji narė.
 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.
 • Lietuvos geštalto asociacijos valdybos narė.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikroji narė. 
 • Europos geštalto terapijos asociacijos profesinių kompetencijų ir kokybės standartų komiteto narė. 
 • Europos psichoterapijos asociacijos narė.
 • Psichoterapijos tyrimų bendruomenė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos ir grupinė psichoterapija. 
 • Individualios, poros, šeimos ir grupinės psichoterapijos supervizija. 
 • Organizacijų ir kitų socialinių sistemų vystymas ir konsultavimas. 

 

Raimonda Bliūdžiuvienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Bendrosios psichologijos bakalauro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Sveikatos psichologijos magistro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos  ir vaikų psichoterapija.

 

Dovilė Černiauskienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Medicinos gydytoja (Vilniaus universiteto medicinos fakultetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto konsultanto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Supervizorė. Supervizijos ir koučingo studijos (Miunsterio akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto bendra programa, Vokietija-Lietuva).
 • Koučerė. Koučingo praktinės studijos, „Coaching Institut“ (Sankt Peterburgas, Rusija);
 • Koučerė supervizorė. Pagilinta koučingo mokymų programa: koučingo supervizija (ICF (International Coaching Federation) mokymų programa), Jungtinė Karalystė).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos narė.
 • Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacijos narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Organizacijų (grupių, komandų) konsultavimas ir vystymas.
 • Geštalto terapijos ir kitų psichoterapijos metodų taikymas konsultuojant individus, grupes, komandas.
 • Individuali, grupės, komandos bei organizacijos supervizija (profesinių santykių konsultavimas).

 

Vizituojantys dėstytojai:

Dr. Jan Roubal

Education and profesional qualification:

 • Medical doctor (Charles University, Prague), 1997.
 • Psychiatrist (Postgraduate Education in Health Services, Prague), 2001, 2005.
 • ​Ph.D. in medical psychology and psychopathology (​Charles University, Prague), 2014.
 • Training in gestalt therapy (Norsk Gestalt Institute,  Multi-Di-Mens, Institute for Gestalt and Psychosynthesis), 1998.
 • European Certificate of Gestalt Psychotherapy (European Association for Gestalt Therapy), 2001.
 • European Certificate of Gestalt Psychotherapy Supervisor (European Association for Gestalt Therapy).
 • European Certificate of Psychotherapy (European Association for Psychotherapy), 2005.
 • Training in Pesso Boyden System Psychomotor, (A.Pesso et al.), 2003.
 • Training in Integrative Supervision (Czech Institute for Supervision), 2005.
 • Gestalt Therapy Approach to Psychopathology and Contemporary Disturbances (Instituto di Gestalt HCC Italy), 2014.

Professional membership:

 • Department of Psychology, Faculty of Social Science, Masaryk University in Brno.
 • Center for Psychotherapy Research, Masaryk University in Brno.
 • European Association for Psychotherapy.
 • European Association for Gestalt Therapy.
 • Former Research Committee Chair of European Association for Gestalt Therapy.
 • Society for Exploration of Psychotherapy Integration.
 • Society for Psychotherapy Research.

Professional work preference:

 • Associate Professor of Psychotherapy at Masaryk University in Brno, Czech Republic. 
 • Psychotherapist, psychiatrist, supervisor, psychotherapy trainer and researcher.
 • Founder and leader of the Training in Gestalt Therapy and the Training in Psychotherapy Integration. 
 • Books co-edited: a Czech publication „Current Psychotherapy“ (Portal, 2010), an international publications „Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact“ (FrancoAngeli, 2013) and „Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy“ (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing,2016). Texts published mostly on psychotherapy in clinical practice.

 

Dr. Christine Stevens

Education and profesional qualification:

 • PhD (London School of Economics), 1983.
 • MA Applied Social Studies (Oxford) Certificate for Qualification in Social Work, 1985.
 • ​​​MSc Gestalt Psychotherapy (Distinction), 1999.
 • Diploma in Clinical Supervision, 2000.
 • ​​​​BA Fine Art (1st class), 2014
 • European Certificate of Gestalt Psychotherapy (European Association for Gestalt Therapy), 2015.
 • European Certificate of Gestalt Psychotherapy Supervisor (European Association for Gestalt Therapy).

​​Professional membership:

 • UKCP Accreditation (United Kingdom Council for Psychotherapy).
 • GPTI (Gestalt Psychotherapy Training Institute).
 • UKAGP (United Kingdom Association of Gestalt Practitioners).
 • EAGT (European Association for Gestalt Therapy).
 • Scientific board member of the EAGT (European Association for Gestalt Therapy) Research committee.

Professional work preference:

 • Christine Stevens, PhD is Editor of The British Gestalt Journal.
 • She is a Gestalt therapist, supervisor, trainer, writer and former member of faculty for the Doctor in Psychotherapy Programmes at The Metanoia Institute, London.
 • She is a visiting trainer in Slovenia and the Czech Republic as well as in the UK.
 • Christine has recently completed a degree in Fine Art and is particularly interested in the integration of theory and practice with creative methods in psychotherapy. 
 • Books co-edited: "Making Research Matter: Researching for change in the theory and practice of psychotherapy" (Oxford, UK: Routledge, 2016). 
 
Dr. Margherita Spagnuolo Lobb

Education and profesional qualification:

 • PsyD (A Doctor of Psychology).
 • European Certificate of Gestalt Psychotherapy Supervisor (European Association for Gestalt Therapy).
 • European Certificate of Psychotherapy (European Association for Psychotherapy).

​​Professional membership:

 • Dr. Margherita Spagnuolo Lobb has been President and is now first Honorary Member of the European Association for Gestalt Therapy (EAGT),
 • Founder and Honorary President of the Italian Association for Gestalt Psychotherapy (SIPG),
 • President of the Italian Federation of Recognized Gestalt Training Institutes (FISIG),
 • President of the Italian Federation of Psychotherapy Methods (FIAP),
 • A Full Member of the New York Institute for Gestalt Therapy (NYIGT)of the Society of Psychotherapy Research (SPR), of Society for Gestalt Theory and its Applications (GTA), of the International Association of Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP).
 • Dr. Margherita Spagnuolo Lobb has received (first woman and the first European) the Lifelong Achievement Award from the Association for the Advancement of Gestalt Therapy (AAGT) (Toronto, Canada, August 2018).

Professional work preference:

 • Dr. Margherita Spagnuolo Lobb is the founder and director of the Istituto di Gestalt HCC in Italy (Siracusa, Palermo, Milan).
 • Dr. Margherita Spagnuolo Lobb leads Gestalt therapy workshops and training programs in more than 20 countries. She also cooperates worldwide with various research groups on psychotherapy. She is the director of the  Advanced International Training Programs in Gestalt Therapy Field Approach to Development and Psychopathology, of training Programs for Supervisors and of  Summer Programs for psychotherapists (personal work and professional update).
 • Dr. Margherita Spagnuolo Lobb is director of the Gestalt Therapy Book Series, since 2020 published by Routledge), and of the Italian Journal Quaderni di Gestalt (since 1985), and of the Italian Gestalt Therapy Book Series (published by FrancoAngeli). She has edited seven books, authored two books and hundreds of papers and chapters on various aspects of Gestalt therapy theory and method. Her most recent book "The Now-for-Next in Psychotherapy: Gestalt Therapy Recounted in Post-Modern Society" (2013 m.) is available in 11 languages.
 
Pastaba: Mokymo programos personalo sąrašas nėra baigtinis ir bus papildomas.